Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Winst uit zeescheepvaart

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Deze specificatie dient compleet te worden ingevuld indien de forfaitaire berekening winst uit zeescheepvaart geldt. Bij Aangifte kan het bedrag nog worden gecorrigeerd, bijvoorbeeld als een ontvangen opgaaf anders afrondt.

 

Op uw verzoek wordt de winst uit zeescheepvaart bepaald volgens een systeem waarbij de winst gedurende een periode van tien jaar, of een veelvoud daarvan, forfaitair wordt vastgesteld (tonnageregeling). U moet dit verzoeken in het eerste jaar waarin u uit de desbetreffende onderneming winst uit zeescheepvaart geniet. De Belastingdienst beslist op het verzoek met een beschikking die voor bezwaar vatbaar is. Bij elektronische verzending van deze bijlage wordt in plaats van de periode het aantal dagen gestuurd. Naast het aandeel van de belastingplichtige wordt ook de totale bijtelling gestuurd.

 

U vult het aandeel in de scheepvaart-CV in procenten. Voor schepen boven 50.000 ton geldt een verhoogd percentage, tenzij er sprake is van een nieuw schip (na 31-12-2008) of een schip dat voorafgaand aan toepassing van de tonnageregeling  5 jaar een vlag van een lang buiten de EU/EER voerde (markeer met Ja).

 

Op het scherm Aangifte kunt u een eventueel (afrondings)correctiebedrag invullen. Dit bedrag kunt u ook gebruiken om de berekende winst de verlagen wanneer sprake is van management activiteiten (vermindering met 75%).

Let ook op de mogelijkheid om een tekstuele toelichting in te vullen bij het onderdeel Aangifte. De specificatie wordt meegestuurd in de elektronische aangifte.

 

Haal meer uit de help