Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Algemeen

Winstaangifte

Scroll Vorig Top Volgend Meer

De winstaangifte voor de Vpb bestaat uit de volgende elementen:

De aangifte Vpb zoals deze in het verleden werd gemaakt, dus inclusief  bijlagen, ja/nee-vragen en bedragspecificaties.

De mogelijkheid om op enkele plaatsen een specificatie (in tekstregels) te verzenden.

Voor fiscale eenheden geldt de verplichting om, samen met de geconsolideerde jaarrekening (fiscaal)) van de fiscale eenheid, (in één bestand) de vennootschappelijke (commerciële) jaarrekeningen van de moeder- en de dochtermaatschappijen in te sturen.

Te verzenden gegevens

De winstaangifte in elektronische vorm vervangt elke vorm van papieren rapportage naar de Belastingdienst. Bovendien wordt aan de elektronische winstaangifte een groot aantal eisen gesteld met betrekking tot consistentie, bijvoorbeeld het sluiten van de balans met betrekking tot activa en passiva.

De meeste in het programma ingevulde gegevens (kunnen) worden meegezonden in de elektronische aangifte. Dit geldt vanaf de aangifte 2010 niet meer voor de tekstregels die u in de verschillende rubrieken van de jaarstukken invult en uiteraard niet voor de Engelse teksten, noch voor enkele algemene gegevens zoals e-mailadres, hoofdactiviteit e.d. Een icoon geeft aan dat de gegevens op het scherm geen deel uitmaken van de elektronische aangifte.

 

Vul  bedragen onder het commerciële cijfer in. Vul indien nodig of gewenst de fiscale op- en afwaarderingen in. In de enkelvoudige aangifte of de geconsolideerde aangifte van de fiscale eenheid wordt alleen het totaalbedrag fiscaal (commercieel +/- op/afwaardering)  verzonden.  Bij dochters/moeder in de fiscale eenheid wordt alleen de kolom commercieel verzonden. Zie de uitleg bij Fiscale eenheid.

Als u in Jaarstukken specificatietekst invult bij de ingevulde bedragen wordt deze niet verzonden in de elektronische aangifte, ze zijn voor eigen gebruik. U kunt meerdere tekstregels met bedragen invullen, als het scherm 'vol' is verschijnt een scrollbar. Er zijn enkele aparte invulschermen voor het invullen van tekstuele toelichting op het scherm  Balans en Winst- en verlieserekening. Deze wijziging is ingegeven door de wens tot administratieve lastenverlichting te komen.

 

Invullen van gegevens

De rubrieken van de balans en winst- en verliesrekening kunt u in aparte invulschermen invullen. De totalen worden getoond op overzichtschermen.

Enkele posten mogen niet negatief mogen, zoals afschrijvingen en bepaalde vorderingen (die moet u dan positief als schuld opvoeren). De aangifte kan dan niet elektronisch worden verzonden. Het programma meldt voor welke posten dit geldt.

De aparte invulschermen van Jaarstukken kunt u op twee manieren gebruiken: door te bladeren naar de volgende schermen (de inhoudsopgave links loopt mee) of door op de knop met het =-teken te klikken, waarna zich een apart scherm opent (na het sluiten komt u altijd terug in het overzichtscherm).

 

Afdrukken van de verzonden gegevens

In het afdrukscherm maken vrijwel alle onderdelen die aan de linkerkant zijn opgenomen deel uit van de te verzenden gegevens.

De specificaties van balans en winst- en verliesrekening kunnen ook selectief worden afgedrukt via het Invoer gegevens of (met selectiecriteria) via het icoon

 

Haal meer uit de help