Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Functionaliteiten > Extra

Waarschuwingenscherm

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Het Meldingenscherm geeft eventuele blokkades, waarschuwingen , onbekeken geconverteerde pagina's, aandachtspunten en informatieve meldingen . Bijvoorbeeld:

 

Er wordt een negatief totaal berekend bij een rubriek waar dat niet mag.

U heeft een foute landcode ingevuld.

Het meldingsnummer bij energie-aftrek voldoet niet aan de voorschriften.

 

Via hyperlinks springt u naar het scherm waar de melding betrekking op heeft.

 

Als er blokkades () op het scherm staan, is het indienen van de aangifte niet mogelijk. Staan er geen blokkades (meer) op het scherm, dan kunt u wel verzenden. Bepaal echter zelf of u de aangifte wilt gaan verzenden als er nog waarschuwingen op het scherm staan.

U kunt het meldingenscherm openen via de knop  . De blauwe tekst geeft aan hoeveel meldingen er in totaal zijn. De rode cirkel met het getal erin geeft aan hoeveel blokkades () er aanwezig zijn in de aangifte.

 

Ook bij het indienen krijgt u te zien of er bepaalde meldingen aanwezig zijn in de aangifte.