Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Fiscale eenheid

Vragen Fiscale Eenheid

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

De balans sluit bij elk onderdeel, maar in de fiscale eenheid is er één euro verschil

Dit komt door onevenwichtige exclusie. U kunt er zelf voor zorgen dat bepaalde regels in de verschillende balansen niet worden doorgeteld naar de fiscale eenheid, bijvoorbeeld onderlinge vorderingen en schulden. Als u nu bij de moeder een ander totaalbedrag (bijvoorbeeld de waarde van de dochters) aan de actief zijde via exclusie weglaat dan in totaal bij de dochters aan de passiefzijde ontstaat er in de FE een verschil. Eén euro duidt dan meestal op een door afronding lagere totaalwaarde dan de som van de samenstellende delen.

Dit is dus geen rekenfout in het programma. Corrigeer eventueel via een correctiepost in de consolidatie. In het printmenu is rechts een optie opgenomen om alle exclusieposten af te drukken, zodat u kunt beoordelen bij welke post u een (afrondings)verschil hebt.

 

Er wordt geen enkel bedrag doorgeteld in de fiscale eenheid. Hoe kan dat?

In het scherm Fiscale Eenheid kunt u er voor kiezen om niet door te tellen vanuit moeder/dochters. Dit is één van de consolidatiemethodes, die hier blijkbaar is gekozen.

 

De beginbalans van een bepaalde dochter wordt niet doorgeteld in de fiscale eenheid. Hoe komt dit?

Dit is het geval als de bewuste dochter op het eerste scherm van Jaarstukken gemarkeerd is als Gevoegd in de loop van het boekjaar. We bedoelen hiermee dat die dochter verderop in het jaar is gevoegd, dus op 1 januari (beter gezegd aan het begin van het boekjaar van de fiscale eenheid) nog geen deel uitmaakte van de fiscale eenheid. Voor een in de loop van het boekjaar gevoegde dochter vult u als beginbalans de balans op het voegingstijdstip in. De bedragen hiervan moeten (uiteraard) nooit worden doorgerekend in de fiscale eenheid. Als de dochter voor voeging deelneming was, zal de deelneming op 1 januari waarschijnlijk al op de balans van de moeder voorkomen.

 

De eindbalans van een bepaalde dochter wordt niet doorgeteld in de fiscale eenheid. Hoe komt dit?

Dit is het geval als de bewuste dochter op het eerste scherm van Jaarstukken gemarkeerd is als Ontvoegd in de loop van het boekjaar. Zie ook de vorige vraag.

 

Moet ik bij een fiscale eenheid ook de balans en winst- en verliesrekening van de moedermaatschappij en alle dochtermaatschappijen invullen?

Ja. Dat is verplicht. Het is echter niet verplicht om alle fiscale cijfers op het niveau van de moeder en de dochters in te vullen. Desgewenst kunt u volstaan met het invullen van de commerciële jaarrekening bij de moeder en de dochters (keuzescherm bij het Jaarstuk ervan) en de op- en afwaarderingen alleen te vermelden in de geconsolideerde aangifte, zodat daarvan de fiscale cijfers worden verzonden.

Van de dochters wordt alleen de kolom commerciële cijfers verzonden (nadere specificaties zoals uitleg van schulden/vordering bij omzetbelasting zijn dan ook niet nodig op dit niveau - maar wel op het niveau van de fiscale eenheid).

 

Hoe verwerk ik bij een fiscale eenheid consolidatieverschillen zoals onderlinge resultaten?

Er zijn drie methodes beschikbaar om te consolideren. De help bij het tabblad ‘Fiscale eenheid’ biedt uitgebreide instructie. Alle bewerkingen met betrekking tot consolidatie zijn onder één menukeuze (Jaarstukken) opgenomen. Het eerste (bovenliggende) jaarstuk betreft altijd de consolidatie, de volgende (onderliggende) de moeder-maatschappij en de successievelijke dochters.

Denk aan de volgende hulpmiddelen om meer inzicht in de verwerking te krijgen:

Totaaloverzicht commercieel en fiscaal via het Alt+F7-scherm met de mogelijkheid om te wisselen tussen de onderdelen van de fiscale eenheid en via hyperlinks naar de betreffende rubrieken te springen.

De afdruk van alle ingevoerde gegevens, met markering van de exclusiebedragen en berekening van rubriekstotalen met en zonder exclusie.

Denk ook aan het F3-scherm om rubrieken te zoeken.