Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Vaste gegevens

Bedrijfsgegevens en functionele valuta

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Bedrijfsgegevens

In dit invulscherm vult u de bedrijfsgegevens in. In de databaseversie moeten de meeste bedrijfsgegevens op een apart scherm worden ingevuld, dat u opent via de knop Wijzigen.

 

Boekjaar

De gegevens over het boekjaar worden altijd verzonden. Het boekjaar moet exact aansluiten met het boekjaar zoals dat is vermeld in de uitnodiging tot het doen van aangifte.

Bij een gebroken boekjaar geldt dat de aangifte wordt gedaan op het biljet van het jaar waarin het boekjaar begint (dit geldt niet voor buitenlands belastingplichtigen).

 

U vult bij Bedrijfsgegevens steeds de correcte boekjaargegevens in. Als er een tariefverschil is tussen het ene en andere jaar  wordt bij een gebroken boekjaar automatisch een tijdsevenredige berekening van de belasting gemaakt.

 

Dit aangifteprogramma is geschikt voor de aangifte over 2018 of het gebroken boekjaar 2018/2019, niet voor de aangifte over het gebroken boekjaar 2017/2018!

 

Gebroken boekjaren met start- of einddatum in het midden van de maand

Als u een aangifte instuurt met een bijzonder boekjaar, bijvoorbeeld eindigend op 20 september, vult u ook dan nog steeds de juiste einddatum bij het boekjaar in. In de terugkoppeling van de Belastingdienst via de SBU of op het persoonlijk domein van de belastingplichtige zal deze datum worden veranderd in 30 september. De interne systemen van de Belastingdienst die hiervoor beschikbaar zijn kunnen (situatie per juli 2018) geen dagveld verwerken. Voor de verwerking is dit verder niet ernstig.

 

Rekeningnummer gewijzigd

Als het rekeningnummer gewijzigd is, wordt dit vanaf 2012 niet meer meeverzonden.

 

C-biljet voor buitenlandse belastingplichtigen

Het C-biljet Vpb kan vanaf 2018 elektronisch worden verzonden en is nu opgenomen in nextens. Kies op het scherm met bedrijfsgegevens voor C-biljet. Lees de informatie bij C-biljet voor details.

 

Adresgegevens

Vanaf de aangifte 2010 worden adresgegevens niet meer verzonden.

Functionele valuta

Als u gebruikmaakt van de mogelijkheid om de aangifte in te vullen in functionele valuta (u heeft hiervoor een beschikking van de Belastingdienst nodig!) gaat u als volgt te werk:

 

Kies de juiste Valuta; voor landen die niet in de lijst voorkomen geldt de regeling niet.

Nextens bepaalt de valutafactor (deze is ook voorgeschreven door de Belastingdienst). De valutafactor is bedoeld om de omvang van bedragen hanteerbaar te houden. De valutafactor is 10, 100 of 1000.

Vul de koers in. Dit, is de gemiddelde koers over het boekjaar voor de voor u geldende valuta in . U geeft de gemiddelde koers ten opzichte van de euro. Vermeld de koers in maximaal twee cijfers vóór en maximaal acht cijfers achter de komma.

Nextens bepaalt nu de omrekenkoers.

Vul vervolgens de aangifte in in de gekozen functionele valuta, gedeeld door de valutafactor.

Vanaf het onderdeel belastingberekening is de aangifte weer in Euro's.

 

Voorbeeld

Aangifte in Roebels

De valutafactor is dan 10, vul bedragen dus in gedeeld door tien.

Gemiddelde koers is bijvoorbeeld 1,00 Russische roebel is 0,0136 Euro (bijvoorbeeld). Vul dan 0,0136 in.

Nextens berekent dan een omrekenkoers van 0,136.

De onttrekking dit jaar is bijvoorbeeld 130.000 Roebel. Omdat de valutafactor 10 is, vult u onttrekking 13.000 in (bedrag gedeeld door de valutafactor). Omgerekend in Euro's is dat 13.000 x 0,136 = 1.765 (= 130.000 x 0,0136).

 

Let op!

Door het overgaan op functionele valuta kunnen afrondingsverschillen ontstaan. De valutacode die u kunt invullen wordt boven aan het scherm getoond en afgedrukt bij opgaaf en aangifte.

 

Haal meer uit de help