Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Aangifteproces

Taken en benodigdheden

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Bij het verzorgen van een aangifte zijn er bepaalde gegevens nodig om een procestap (bijvoorbeeld invoeren) te kunnen aanvangen of af te ronden.

 

U kunt dan bijvoorbeeld denken aan het opvragen van een jaaropgave bij de klant om de vooraf ingevulde aangifte te controleren. Of bijvoorbeeld het verkrijgen van goedkeuring op een jaarstuk door de accountant om uiteindelijk de aangifte te kunnen indienen bij de belastingdienst.

 

Nextens biedt u de mogelijkheid om het opvragen van gegevens op te voeren als taak. Op het tabblad Algemeen, scherm Taken en benodigdheden kunt u taken opvoeren en uw takenlijst beheren (bewerken, afronden, verwijderen). Het beheren van de takenlijst kan ook gedaan worden vanuit de Werkzaamhedenlijst, scherm Taken & Benodigdheden. Daar ziet u echter alle taken voor klanten die u als gebruiker mag inzien. Zie Taken en Benodigdheden in werkzaamheden voor het beheren van taken vanuit de Werkzaamhedenlijst.

 

 

 

Aanmaken taak

 

Om een taak aan te maken kiest op het scherm Taken en benodigdheden voor de knop ‘Nieuwe taak’. Er verschijnt nu een modal met de volgende velden;

 

 

In het veld Titel van de taak kunt u een korte omschrijving van de taak invoeren. Dit veld is verplicht.

In het veld Omschrijving taak of benodigdheid kunt u een uitgebreide omschrijving van de taak of benodigdheid invoeren.

Bij Opvragen bij selecteert u wie de taak moet uitvoeren of bij wie u de gegevens moet opvragen. U kunt kiezen uit; Klant, Accountant, Belastingdienst, Fiscalist en Overige.

Bij Nodig voor het geeft u aan voor welke processtap de taak nodig is. U kunt kiezen uit; Voorbereiden, Invoeren, Controleren, Accorderen en Verzenden.

Bij Deadline kunt u de datum invullen waarop de taak klaar moet zijn. Als de deadline gepasseerd is, wordt de aangifte NIET geblokkeerd, u moet dit zelf in de gaten houden.

Bij Verantwoordelijke kiest u de persoon die verantwoordelijk is voor deze taak.

 

Als u minimaal de titel heeft ingevoerd, dan kunt de taak opslaan middels de knop ‘Opslaan’.

 

Bewerken, afronden, verwijderen van een taak

 

Op het scherm Taken en benodigdheden worden alle ingevoerde taken getoond.

 

Door op link van de taak te klikken opent u de taak en kunt u deze bewerken, afronden of verwijderen. Door bij Afgerond op een datum in te voeren en de taak vervolgens op te slaan, kunt u de taak afronden. Middels de knop ‘Vandaag’ kunt u de Afgerond op datum vullen de huidige datum.

In het veld Opmerkingen kunt aanvullende opmerkingen invoeren. Kiest u voor de knop ‘Verwijderen’ dan worden alle gegevens van de taak volledig verwijderd.