Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Andere specificaties

Andere specificaties

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Onder het menu-onderdeel Andere specificaties zijn de volgende onderwerpen verzameld:

 

Deelnemingen

Aandeelhouders

Voorkoming dubbele belasting

Houdster-, licentie- en/of financieringsactiviteiten

Zeescheepvaart

Innovatiebox

Willekeurige afschrijvingen

 

Dit zijn (net als de bijlage Investeringen) centrale specificaties die bij een Fiscale eenheid aan de aangifte zijn gekoppeld en niet aan de jaarstukken van de dochters.

Ook aan het Jaarstuk zijn bepaalde specificaties gekoppeld, namelijk al die toelichtingen die bij een Fiscale eenheid op alle niveaus' (moeder, dochter en consolidatie) kunnen voorkomen. Ook de specificaties die nodig zijn bij gevoegde en ontvoegde dochtermaatschappijen zijn door ons (om optimaal gebruik te kunnen maken van ingevulde gegevens) ondergebracht in het onderdeel Jaarstukken.

 

In dit onderdeel treft u ook de volgende specificaties aan die bij het onderdeel Aangifte horen:

Van aftrek uitgesloten kosten en Overige kosten die niet of gedeeltelijk aftrekbaar zijn

 

En de volgende bij het jaarstuk (maar bij een fiscale eenheid éénmalig voorkomen)

Herinvesteringsreserve

Schuld omzetbelasting

 

De aparte vragen die horen bij een Agrarische onderneming zijn ook ondergebracht in dit onderdeel.

 

Haal meer uit de help