Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken: Omzetbelasting

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Een van de eisen aan de aangifte is dat een vordering omzetbelasting of een schuld omzetbelasting nader wordt gespecificeerd als de schuld of vordering voorgaande jaren betreft. Hiertoe is een extra specificatiescherm opgenomen (aan het eind van het onderdeel Jaarstukken) dat ook via de hyperlink Nadere specificatie kan worden opgeroepen vanuit de overzichtschermen voor vorderingen en schulden. Markeer een eventuele vordering over voorgaande jaren met een min-teken.

 

Voorwaarden

U hoeft alleen een specificatie te geven als de schuld/vordering op het eind van het boekjaar bestond.

U hoeft geen specificatie te geven bij dochters in de fiscale eenheid (waarvan u alleen commerciele cijfers verstuurt).

Het gaat alleen om een uitsplitsing per jaar

 

Als u geen bedragen invult, gaat het programma er van uit dat btw-vorderingen en btw-schulden betrekking hebben op het huidige boekjaar.

 

Haal meer uit de help