Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Algemeen

Nieuw of anders dit jaar

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Inhoudelijke veranderingen t.o.v. vorig jaar

 

In de winstberekening is er onder bijzondere baten en lasten de nieuwe rubriek Boekverlies op activa (bij importeren gebruikt u 20b4).

Bij Aandeelhouders wordt nu ook het aan een DGA uitgekeerde dividend gevraagd.

De tegenbewijsregeling heeft enkele nieuwe ja/nee vragen in het onderdeel Opgaaf.

Mobiliteitsprojectvrijstelling is vervallen.

Aparte 50%-tarief bij ongedaan maken herkapitalisatie is vervallen.

Ontheffing naaste verwanten investeringsaftrek is vervallen (was nooit van toepassing).

In verband met de tariefwijziging voor 2019 geldt een afwijkende Vpb berekening bij gebroken boekjaren.

Bij gevoegde en ontvoegde dochters wordt bij het jaarstuk nu ook de datum voeging/ontvoeging gevraagd.

 

Het C-biljet Vpb kan vanaf 2018 elektronisch worden verzonden. Het markeren als C-biljet, het invullen van enkele extra vragen en verzending zijn in een tweede release van Nextens opgenomen.

 

Haal meer uit de help