Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Importeren Jaarstukken

Importeren uit Exact Online

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Aanbrengen mappings in Exact Online

Voordat u een jaarstuk uit Exact Online kunt importeren dienen de noodzakelijke mappings (RGS schema of Nextens schema) te zijn aangebracht in Exact Online. Zie ook Bijzonderheden  Exact Online.

 

Stappenplan importeren uit Exact Online

Globaal ziet het stappenplan bij importeren vanuit een on line administratie er zo uit (één jaarstuk).

Ga in Nextens naar een reeds bestaande aangifte.

Ga naar Jaarstukken\Gegevens jaarstuk (Vpb) of Jaarstukken\Bedrijfsgegevens (IB)

Bij Vpb: Als u een fiscale eenheid invult, selecteert u in dit scherm eerst de moedermaatschappij of één van de dochters.

Bij IB: Als u meerdere jaarstukken hebt gekoppeld, selecteer dan eerst het juiste jaarstuk.

Kies onder Jaarstuk importeren de knop Exact.

Voer uw Exact Online gebruikersnaam en wachtwoord in en kies voor Inloggen. Voer vervolgens de verificatiecode in die uw verificatieapp heeft gegenereerd.


 

Na succesvol inloggen krijgt u onderstaand scherm te zien. U kunt op dit scherm kiezen of u op basis van het RGS schema gegevens wilt importeren uit Exact Online of op basis van het Nextens schema. Voor beide schema's is het van belang dat u deze schema's heeft aangebracht in Exact Online.
 


 
Als u een keuze heeft gemaakt met betrekking tot het gewenste schema, dan kunt u vervolgens het gewenste bedrijf selecteren. Na selectie van het bedrijf zal Nextens op basis van het in Nextens ingestelde boekjaar proberen het corresponderende boekjaar / periode te vinden in Exact. Mocht er geen corresponderend boekjaar / periode gevonden worden in Exact, dan kunt u zelf het gewenste boekjaar / periode selecteren. Na selectie van bedrijf en boekjaar kunt u het jaarstuk uit Exact importeren. LET OP! Als u de optie Bestaande regels leegmaken heeft aangevinkt, dan worden de reeds aanwezige gegevens (bv. na conversie of handmatige invoer) verwijderd.
 

 
Na het importeren kunt u het resultaat van de import controleren op scherm (200.00) Balans. U ziet hier de bevestiging dat het jaarstuk geïmporteerd is en bij eventuele afwijkingen en aandachtspunten zal Nextens meldingen tonen.

 

Meldingen

Als bovenstaande meldingen worden getoond na import, dan is er een verschil tussen activa en passiva. Voor eind jaar (31/12) moet u dit verbeteren. Voor begin jaar (01/01) is dit optioneel. Het verschil kan veroorzaakworden door afronding. In dat geval kunt u het afrondingsverschil wegwerken door een post op te nemen bij overlopende activa of overlopende passiva.
 
Het verschil kan ook veroorzaakt worden door het ontbreken van één of meerdere posten. Controleer in dat geval de aangebrachte mapping in Exact Online. Breng voor de ontbrekende grootboeken de RGS mapping aan en importeer opnieuw.
 
Merge functionaliteit
De slimme merge functionaliteit van Nextens kijkt bij import of er reeds gegevens aanwezig zijn in het jaarstuk. Dit is mogelijk na conversie van de aangifte uit vorig jaar of bij handmatige invoer. De merge functionaliteit kijkt of de te importeren gegevens samengevoegd kunnen worden met de aanwezige gegevens. Als we gegevens kunnen samenvoegen, dan maken wij u hier op attent middels een melding. U kunt dan zelf op het schem controleren of deze samenvoeging correct is.