Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Gegevens jaarstuk

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Onderwerpen in het onderdeel Jaarstukken

Fiscale eenheid

Voegingen en ontvoegingen

Bediening

Jaarstukken importeren

Het invullen van de balans en winst- en verliesrekening

Het afdrukken van jaarstukgegevens

Onderwerpen in het onderdeel Jaarstukken

In het onderdeel Jaarstukken zijn opgenomen:

De balans (fiscale vermogensopstelling)

De winst- en verliesrekening

Specificatie willekeurige afschrijvingen

Specificatie herinvesteringsreserve

Specificatie vordering en schuld omzetbelasting

Een hulponderdeel t.b.v. de specificaties omzetbelasting

Toelichting bij een agrarische onderneming

Importeren van jaarstukgegevens

Afdrukken van jaarstukgegevens

 

Fiscale eenheid

Bij een fiscale eenheid gebruikt u dit onderdeel voor het invullen van al deze gegevens voor elk onderdeel van de fiscale eenheid. Zie voor het benoemen van moeder- en dochtermaatschappijen het onderdeel Fiscale eenheid. Zie ook de informatie over verschillende consolidatiemethodes.

U wisselt tussen verschillende onderdelen van een fiscale eenheid met het uitklapmenu boven aan het scherm.

Bij een voeging/ontvoeging gaat u als volgt te werk:

1.Ga naar het eerste scherm van jaarstukken

2.Kies daar de betreffende dochter in het rolmenu bovenaan de pagina

3.Markeer deze dochter op dit scherm als gevoegd of ontvoegd of ontbonden, bij voeging en/of ontvoeging is het vanaf de aangifte 2018 nodig om de voegings/ontvoegingsdatum op dit scherm in te vullen.

4.Vul daarna op de volgende schermen (die zijn nu toegankelijk) de bij voeging/ontvoeging benodigde gegevens in,

 

De aanvullende schermen zijn pas invulbaar als de dochter gemarkeerd is als gevoegd/ontvoegd/ontbonden.

 

Zie ook de uitgebreide introductie instructie Aangifte Venootschapsbelasting in Nextens.

 

Bediening

Een overzicht van de jaarstukgegevens toont u op het scherm met Alt+F7.

Zie ook de informatie over het invullen van de balans en winst- en verliesrekening hierna.

 

Jaarstukken importeren

Op het eerste scherm van het onderdeel Jaarstukken staan knoppen waarmee u gegevens in de jaarstukken kunt importeren:

Importeren externe jaarstukken (zie Importeren uit extern bestand)

Zie ook BESTAND voor de mogelijkheid om te importeren uit excel spreadheets.

 

Het invullen van de balans en winst- en verliesrekening

De rubrieken van de balans en winst- en verliesrekening kunt u niet in totaalbedragen invullen, maar slechts in aparte invulschermen. De totalen worden getoond op overzichtschermen.

 

De aparte invulschermen kunt u op twee manieren gebruiken:

door te bladeren naar de volgende schermen (de inhoudsopgave links loopt mee) of

door op de knop met het =-teken te klikken, waarna zich een apart scherm opent (na het sluiten komt u altijd terug in het overzichtscherm).

 

Commercieel of fiscaal

Vul altijd het commerciële cijfer in. Vul indien nodig de fiscale op- en afwaarderingen in. Dit is bij een dochteronderneming niet verplicht. Bij dochters wordt alleen de kolom commercieel verzonden.

 

Beginbalans

De gegevens van de beginbalans worden alleen verzonden als u op het scherm Aangifte\1 Fiscale winst de vraag Wijkt beginvermogen af van aangifte van vorig jaar met Ja beantwooordt.

 

Specificeren of niet

Specificatieteksten worden vrijwel nergens meer verzonden. Als u specificatietekst invult is dat voor eigen gebruilk. Alleen totaalbedragen worden verzonden. U kunt meerdere tekstregels met bedragen invullen, als het scherm 'vol' is verschijnt een scrollbar.

 

Let op!

Als u de gegevens van een fiscale eenheid invult bevat het invulscherm op het niveau van de moeder- en dochtermaatschappijen nog een extra kolom (Excl.) waarmee u kunt bepalen of de ingevulde regel bij de consolidatie moet worden overgeslagen. Dit is één van de drie manieren van consolideren. Zie Fiscale eenheid .

 

Het afdrukken van jaarstukgegevens

In het eerste scherm van Jaarstukken kunt u het jaarstuk afdrukken, de ingevoerde balans- en winst- en verliesgegevens en de gemaakte hulpberekening omzetbelasting. Deze onderdelen treft u ook aan in het afdrukmenu. In het onderdeel Jaarstukken vindt het afdrukken plaats per jaarstuk.

Bij het afdrukken van het jaarstuk wordt de beginbalans altijd afgedrukt, inclusief de tekst of de gegevens van de beginbalans worden verzonden.

 

Haal meer uit de help