Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken: Winst- en verliesrekening

Scroll Vorig Top Volgend Meer

12-21 Winst- en verliesrekening (fiscale winstberekening)

Vul de gegevens van dit onderdeel in. Alle kosten en lasten kunnen positief worden ingevuld.

Met PgDn bladert u door alle schermen van dit onderdeel.

 

De kolom vorig jaar wordt niet meer verzonden.

Bij dochters in de fiscale eenheid wordt alleen de kolom commercieel verzonden.

Bij de enkelvoudige aangifte en de geconsolideerde aangifte in de fiscale eenheid wordt alleen de kolom fiscaal verzonden (dus commercieel inclusief op- en afwaarderingen).

Er worden geen tekstuele specificaties verzonden, behoudens degene die u invoert bij het overzichtscherm van Winst- en verliesrekening.

 

Zie ook de algemene informatie over Fiscale eenheid en Winstaangifte en Gegevens jaarstuk (voor het invullen van specificaties)

 

Resultaten deelnemingen

Het controlescherm (functietoets F4 gevolgd door PgDn) geeft het verschil met de via Specificatie Deelnemingen berekende bedragen

 

Verwerking in Winst- en verliesrekening van de vennootschapsbelasting

De betaalde of terugontvangen Vpb is weliswaar fiscaal geen aftrekpost of opbrengst, maar als u de commerciële gegevens  van de onderneming wilt invullen, kan deze wel worden vermeld bijv bij 18e Andere kosten. Uiteraard dient de fiscale winst volgens de winst- en verliesrekening niet te wijzigen, dus dient de Vpb te worden geëlimineerd door het betreffende bedrag negatief op te nemen in de rubriek fiscaal +/-.

In de praktijk komt het voor dat in een aanslag vennootschapsbelasting rente begrepen is. Bij ontvangen rente is dit een bate, bij betaalde rente een last. Let op dat deze rente niet dient te worden geëlimineerd, maar uitsluitend de Vpb plus eventuele verhogingen.

 

 

Haal meer uit de help