Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Het systeem van Consolidatie in Nextens Vpb

Scroll Vorig Top Volgend Meer

De aangifte Vpb van een Fiscale Eenheid

Bij een aangifte Vpb voor een fiscale eenheid eist de Belastingdienst met name

de verzending van de jaarstukken van moeder en alle dochters (steeds alleen de commerciële cijfers)

een geconsolideerd jaarstuk (met uitsluitend fiscale cijfers) van de fiscale eenheid

een aantal specificaties op centraal niveau (herinvesteringsreserve, schulden en vorderingen omzetbelasting, kosten voortbrenging e.d.)

een aantal antwoorden op vragen betreffende de fiscale eenheid

extra informatie van gevoegde en ontvoegde dochters

 

Nextens biedt een aantal manieren om het geconsolideerde aangifte jaarstuk te produceren. U kunt zelf bepalen welke methode u het handigst vindt. Hieronder leest u hier meer over.

 

 

Klaarzetten voor fiscale eenheid

Een aangifte Vpb moet u eenmalig markeren als een aangifte voor een fiscale eenheid. Als u in het programma kiest voor het maken van een aangifte voor een Fiscale Eenheid, worden voor de moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen aparte jaarrekeningen klaargezet. Het jaarstuk van de Fiscale Eenheid is dan leeg.

Bij het voor de eerste keer klaarzetten voor de Fiscale Eenheid krijgt u in Nextens Vpb de mogelijkheid om een eerder ingevuld jaarstuk (of een geconverteerd jaarstuk van een onderneming die vorig jaar nog enkelvoudig was) te behouden. Dit wordt dan het jaarstuk van de moedermaatschappij :

 

 

Bij conversie van een aangifte van een Fiscale Eenheid van vorig jaar blijft de structuur van de Fiscale Eenheid bewaard. In volgende jaren hoeft u dus geen bestanden meer klaar te zetten voor de Fiscale Eenheid.

 

Automatische consolidatie

Het standaardsysteem van Nextens is automatische consolidatie. Het jaarstuk van de Fiscale Eenheid komt tot stand via automatisch optellen van alle verschillende rubrieken vanuit dochters en moeder.

Daarbij kunt u rekening laten houden eventuele exclusies. Posten die u hebt gemarkeerd die niet moeten worden meegeteld in de consolidatie.

Verder kunt u in de geconsolideerde jaarrekening ook kiezen voor eliminatie op centraal niveau om nog nadere correcties aan te brengen.

 

Handmatige consolidatie

Het is ook mogelijk om het jaarstuk van de Fiscale Eenheid los in te vullen, zonder doortellingen vanuit dochters en moeder. U kiest dan voor uitschakelen van de tellingen.

 

Niet per jaarstuk maar centraal invullen

Verder vult  op centraal niveau de overige onderdelen van de aangifte in, zoals de ja/nee vragen (Opgaaf), de bijlagen aandeelhouders, investeringsaftrek, aftrek elders belast, enz.

Zie verdere informatie bij Automatische consolidatie, exclusies e.d.

 

 

Tellingen vanuit dochters/moeder uitschakelen bij consolidatie

Als u deze keuze aanvinkt worden de gegevens die in de onderliggende jaarstukken zijn ingevuld niet doorgeteld in het centrale jaarstuk van de fiscale eenheid. Het jaarstuk van de Fiscale Eenheid zult u dan met de hand zelf moeten invullen. Deze optie wordt eigenlijk uitsluitend gebruikt als de gegevens van de fiscale eenheid door anderen worden aangeleverd en het minder werk is om de consolidatie in te tikken, dan zelf alle exclusies aan te brengen.

 

Afdrukken van de onderdelen van de fiscale eenheid

Als u op het afdrukscherm de optie Jaarstuk (uitgebreid) selecteert, wordt gevraagd of u ook de jaarstukken van de dochters wilt afdrukken.

 

Let op!

Van deelnemingen die geen volledige dochter zijn van de fiscale eenheid hoeft u in de aangifte van de fiscale eenheid geen jaarstukken toe te voegen. Deze deelnemingen hebben hun eigen aangifte Vpb. Uiteraard zijn ze wel onderdeel van de specificatie deelnemingen.

 

Let op!

Als een besloten vennootschap firmant is in een samenwerkingsverband, die geen rechtspersoon is, bijvoorbeeld een VOF of een OVR (openbare vennootschap met rechtspersoonlijkheid), dient het aandeel (in dat samenwerkingsverband) van de besloten vennootschap op basis van partiële consolidatie in de balans en de V&W te worden opgenomen. Dit houdt in dat het aandeel (in het samenwerkingsverband) van de besloten vennootschap per rubriek dient te worden opgenomen. Het is niet toegestaan om te volstaan met één rubriek op zowel de balans als de V&W waarin het betreffende aandeel gesaldeerd wordt verwerkt.

Zie het Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 december 2005, nr. DGB2005-05647.

 

Tip!

Nextens heeft verschillende mogelijkheden om de gegevens van jaarstukken te importeren vanuit boekhoud/rapportagepakketten, zoals Caseware met Caseware Fiscale Export (vanaf template versie 1.05), Davilex met Davilex Account, Infine met Fiscale export, Muis met iMUIS, ProFinance met VisiePlan Pro, ProManagement met PM-report, Quadrant met King, Unit 4 Agresso met Audition (mbv een speciaal sjabloon). Verder is directe koppeling met Exact Online mogelijk.

 

Commerciële of fiscale cijfers

Voor de enkelvoudige aangifte of het geconsolideerde jaarstuk van een fiscale eenheid geldt dat fiscale cijfers moeten worden aangeleverd. De moedermaatschappij en de dochtermaatschappijen moeten hun vennootschappelijke jaarstukken in principe op commerciële basis aanleveren tenzij de moedermaatschappij of dochtermaatschappij ingevolge de Wet samenval 1 hun gegevens op fiscale grondslagen mogen aanleveren. Dan mogen de vennootschappelijke gegevens op fiscale grondslag worden aangeleverd (specificaties belastingdienst).

Nextens laat voor alle jaarstukken commerciële cijfers invullen én fiscale op- en afwaarderingen. De fiscale cijfers worden dan berekend. Bij verzending worden dan de juiste kolommen gekozen. We drukken wel desgewenst alles af.

 

De jaarstukken van de onderdelen van de fiscale eenheid vult u net zo in als een gewone Vpb-aangifte. U bent alleen niet verplicht om de fiscale op- en afwaarderingen in deze jaarstukken op te nemen. Deze verplichting geldt wel voor de geconsolideerde aangifte. Voor de dochters/moeder worden alleen commerciële cijfers verzonden, nadere specificaties (zoals het specificeren van de BTW) hoeven alleen op het niveau van de fiscale eenheid.