Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Vaste gegevens

C-biljet

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

Biljet voor buitenlandse belastingplichtigen ook elektronisch

Vanaf de aangifte 2018 is het mogelijk om het C-biljet Vpb voor de buitenlandse belastingplichtige elektronisch te verzenden. Daarbij kan in grote lijnen gebruik worden gemaakt van de schermen voor het binnenlandse biljet. Nieuwe onderdelen en bijzonderheden bespreken we hierna. Een groot deel van de nieuwe onderdelen kan worden afgedrukt in een aparte bijlage. U gaat als volgt te werk:

 

1 Kies het C-biljet voor de Buitenlandse belastingplichtige (zie het eerste scherm van Vaste Gegevens)

Na deze keuze gelden andere controles dan voor het biljet van een binnenlandse belastingplichtige. Zo mogen geen giften worden afgetrokken en de meeste vormen van elders belast zijn ook niet toegestaan. Het programma laat u deze posten nog wel invullen, maar genereert een foutmelding. Controles op Activa/Passiva blijven bestaan, ook als u niet kiest voor het toevoegen van jaarstukken.

 

2 Bepaal of u jaarstukken wilt toevoegen of niet (zie het eerste scherm van Vaste Gegevens)

Als u hiervoor kiest wordt de kapitaalsvergelijking gevuld vanuit de jaarstukken en worden jaarstukken verzonden. Als u hier niet voor kiest worden jaarstukken niet verzonden en dient u op het scherm Aangifte/Fiscale winst het bedrag aan Fiscale winst in te vullen (na kapitaalsvergelijking). Verzending en afdruk geschiedt dan vanaf dit punt.

Jaarstukken zijn gewenst als er sprake is van een Nederlandse dochter in een Fiscale eenheid. In andere gevallen zijn hiervoor geen voorschriften. De Belastingdienst laat de keuze aan de aangiftemaker over.

Als er geen jaarstukken worden verzonden, worden ook de niet-aftrekbare bedragen niet verzonden.

 

3 Vul de extra gegevens in van de onderneming(en) in (zie Specificaties)

Het gaat om naam, adresgegevens en feitelijke activiteiten van de in Nederland gevestigde ondernemingen. Vul in elk geval de naam en activiteit in.

 

4 Vul eventuele aanmerkelijke belangen in de ondernemingen in (zie Specificaties)

Het gaat om aanmerkelijk belang in vennootschappen in Nederland. Naast de naam- en adresgegevens wordt gevraagd naar Soort aandelen, nominale waarde en aantal winstbewijzen. Wij hebben hier de winst uit aanmerkelijk belang per onderneming aan toegevoegd, dit bedrag wordt doorgeteld in de Aangifte.

 

5 Vul bestuurders in (zie Specificaties)

Zodra een naam is ingetikt controleren we de compleetheid van de gegevens. Bij aangifte in functionele valuta verwacht de Belastingdienst deze gegevens merkwaardig genoeg nog in Euro's.

 

6 Vul de aangifte in en de benodigde bijlagen

Zie Aftrek elders belast voor een extra vraag over de verrekening van buitenlandse bronbelasting voor een vaste inrichting in Nederland (St. Gobain besluit).

 

7 Specificeer de buitenlandse winst (nogmaals) in het laatste scherm van Aangifte

Dit is de oude opstelling van het C-biljet, waarbij een nadere specificatie moet worden gegeven van het totaalbedrag bij Aangifte 14. Verzending kan pas plaatsvinden als beide bedragen sluiten.