Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Consolidatie

Automatische consolidatie, exclusies e.d

Scroll Vorig Top Volgend Meer

 

Invullen van de jaarrekeningen van moedermaatschappij en dochters en consolidatie

U vult de jaarstukken van de onderdelen van de fiscale eenheid én van de consolidatie in het onderdeel Jaarstukken in. Na het aanmaken van de bestanden voor moeder- en dochtermaatschappijen bevat dit onderdeel een bladermechanisme van het ene jaarstuk naar het andere, met als centraal overzicht het jaarstuk van de consolidatie. Bij de moeder en de dochter hoeft u alleen commerciële cijfers in te vullen (meer kan niet worden verzonden).

 

 

Tab Jaarstukken/Gegevens jaarstuk met de mogelijkheid om te wisselen tussen de verschillende entiteiten van de fiscale eenheid.

 

Het invullen gebeurt grotendeels gelijk aan de manier waarop de normale Vpb-aangifte moet worden ingevuld, inclusief de bij het jaarstuk behorende specificaties. De verschillen hebben met name betrekking op de eliminaties die bij consolidatie gelden. Hiervoor biedt dit aangifteprogramma drie mogelijkheden:

1.        Eliminatie via exclusie

2.        Eliminatie op centraal niveau

3.        Zelf invullen van de geconsolideerde balans en winst- en verliesrekening

 

1 Eliminatie via exclusie

De regel met Excl.=Ja wordt wél meegeteld in de jaarrekening van de dochter, maar niet in de jaarrekening van de consolidatie. Dit stelt u in staat om onderlinge resultaten tussen moeder en dochters uit de consolidatie te houden.

 

 

Voorbeeld

De regel Onderlinge zal niet worden doorgeteld in de consolidatie (is met J gemarkeerd), de regel met BD hoofd beheer wél. Hiermee kan een vordering van de dochter op de moeder wel in de balans van de dochter opgenomen worden, zonder dat deze te zien is in de geconsolideerde balans. Uiteraard doet u hetzelfde bij de moeder, maar dan aan de passief zijde (schuld).

 

Het onderdeel overige vorderingen in het jaarstuk van de de Fiscale eenheid (zie het scrollmenu bovenaan). Het bovenste gedeelte van het scherm toont de uit de verschillende dochters/moeder opgetelde bedragen. De regel die gemarkeerd is met Exclusie J wordt niet doorgeteld.

 

Denk ook aan de mogelijkheid om het geconsolideerde bedrag te ‘verhogen’ door in het onderdeel van de fiscale eenheid het ‘hogere’ bedrag in te vullen en een tweede regel met een negatief bedrag met Excl.=Ja te markeren.

 

Niet sluiten consolidatie

Als u aan de passief zijde bij de moeder een ander totaalbedrag elimineert dan aan de actiefzijde van de dochters, dan sluit de geconsolideerde  balans niet meer. Dit kan ook ongemerkt gebeuren als de totaalwaarde van de dochters in de moeder door afronding één of twee euro's afwijkt van de gezamenlijke bedragen binnen de dochters. Meestal wordt dit door een p.m. post in de moeder rechtgetrokken.

 

2 Eliminatie op centraal niveau

De invulschermen van de geconsolideerde aangifte (het eerste jaarstuk van de Fiscale eenheid  tonen nu de opgetelde bedragen, maar bieden bovendien de mogelijkheid om extra regels met correcties toe te voegen.  Het is dus niet noodzakelijk om de exclusieregels per jaarstuk te doen, het kan ook op centraal niveau, dus in het jaarstuk van de fiscale eenheid..

 

)

Alleen commerciële cijfers invullen ook mogelijk

De jaarstukken van de onderdelen van de fiscale eenheid vult u net zo in als een gewone Vpb-aangifte. U bent  niet verplicht om de fiscale op- en afwaarderingen in deze jaarstukken op te nemen, alleen de commerciële cijfers worden verzonden (vanaf 2011).

De verplichting om fiscale cijfers te verzenden geldt wel voor de geconsolideerde aangifte. Dit gaat automatisch.