Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Onderdeel Jaarstukken

Jaarstukken: Agrarische onderneming

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Vanaf de aangifte 2005 is een aantal rubrieken aan de Jaarstukken toegevoegd die betrekking hebben op een agrarische onderneming. Per jaarstuk kan bovendien een toelichting worden gegeven bij bepaalde voor de agrarische sector toegepaste berekeningsmethodes (zoals het gebruik van normbedragen).

 

In het onderdeel Agrarische onderneming van Jaarstukken geeft u bovendien (verplicht) aan om welk type agrarische onderneming het gaat.
Zie de VPB Almanak voor meer informatie.

 

Afwijking landbouwnormen

Vermeld de afwijkingen ten opzichte van de bedragen die zijn genoemd in de geldende landelijke landbouwnormen. Als de vennootschap een afwijkend boekjaar heeft, kunnen meerdere normen van toepassing zijn. U mag alleen afwijken van de vastgestelde normen als u aannemelijk kunt maken dat de normen, gelet op de specifieke situatie, te hoog zijn vastgesteld.

 

Kijk voor meer informatie over de landelijke landbouwnormen op www.belastingdienst.nl of bel de Belastingtelefoon: 0800 - 0543.

 

Grond vervreemd of verkocht

 

Secties en nummer

Vermeld de kadastrale secties en nummers van de percelen die de vennootschap in dit boekjaar heeft verkregen of vervreemd. U vindt de kadastrale secties en nummers op de WOZ-beschikking.

 

Gemeente

Vermeld de gemeenten waarin de percelen liggen die de vennootschap in dit boekjaar heeft verkregen of vervreemd.

 

Oppervlakte

Vermeld de kadastrale maten van de percelen die de vennootschap in dit boekjaar heeft verkregen of vervreemd. U vindt de kadastrale maten op de aan- of verkoopakten.

 

Datum vervreemding

Vermeld de datum waarop de vennootschap agrarische grond heeft  vervreemd.

 

Koop- of verkooptransacties

Vermeld de aan- en verkoopprijzen van de percelen die de vennootschap heeft verkregen of vervreemd.

 

Wijziging contingent productierechten

Vul de specificatie in als de vennootschap in dit boekjaar contingenten van productierechten heeft verkregen of vervreemd.

 

Haal meer uit de help