Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Functionaliteiten > Rapportages maken

Afdrukken

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Via de dropdown Acties > Rapportage maken kunt u de aangifte printen. U kunt ook een voorbeeld van het te printen document openen en het document opslaan als PDF. Door middel van vinkjes kunt u aangeven wat u wilt printen, bekijken of opslaan.

Let ook op de mogelijkheid voor eigen dossier onderdelen af te drukken, zoals Aansluitingen en een Exclusielijst (een overzicht van bij dochters gemarkeerde posten die niet moeten worden doorgeteld in de fiscale eenheid, zoals onderlinge schulden/vorderingen).

Haal meer uit de help