Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: Functionaliteiten > Extra

Aansluitingen

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Met de link Aansluitingen op het hoofdmenu roept u het controlescherm op met aansluitingen en vergelijkingen tussen gegevens uit de Aangifte, de Jaarstukken en de Specificaties.

 

Deelnemingen/Aandeelhouders Vorderingen en schulden

Op het tweede tabblad volgt een speciaal aansluitingenscherm voor deelnemingen en aandeelhouders. De invulvelden onder Correctie zijn bedoeld om gegevens in te vullen over deelnemingen die niet in de specificatie Deelnemingen worden gevraagd, maar wel in de Jaarstukken of Aangifte moeten zijn verwerkt.

 

Let op!

We interpreteren vanaf  Nextens Vpb 2017 Overige vorderingen als vorderingen op deelnemingen. Als dat niet het geval is, krijgt u een (verklaarbaar) verschil met de bij Deelnemingen ingevulde bedragen, dat u desgewenst in het aansluitingenscherm kunt benoemen (bij het intikveld). Een andere manier is om gebruik te maken van 3d2 Overige financiële vaste activa.

De splitsing in 3d1 Overige vorderingen en 3d2 Overige financiële vaste activa is onze splitsing, in verzending worden beide velden samengevoegd in Overige Financiële Vaste Activa (dit is de term van de Belastingdienst).

 

Commercieel

Het derde aansluitscherm laat het commercieel vermogen zien zoals dat (per saldo) is ingevuld. Vóór het berekend vermogen kunt u het vermogen volgens de extern opgemaakte commerciële balans onder Externe balans invullen. Een eventuele afwijking hiervan vindt u onder Verschil.

Eenzelfde soort procedure kan worden gevolgd voor het commerciële resultaat. Hier treffen we de kolommen Externe W&V, Externe Vpb, Berekend resultaat en Verschil aan.

Bij Externe W&V vult u het commerciële resultaat volgens de extern opgemaakte winst – en verliesrekening in. Bij Externe Vpb vult u in de vennootschapsbelasting zoals die in de extern opgemaakte winst- en verliesrekening staat vermeld. Het commerciële resultaat minus de Vpb dient dan gelijk te zijn aan het berekend resultaat. Een eventuele afwijking vindt u onder verschil.

 

Verschillen

Bij de waarschuwingen wordt bij Aansluitingen aangegeven dat er verschillen zijn in bijvoorbeeld de balans, tussen Jaarstuk of Aangifte of tussen Jaarstuk of Aangifte en Specificaties, enz.

 

Afdrukken

De controlegegevens kunnen worden afgedrukt door in het afdrukscherm te kiezen voor Aansluitingen (onder Overig).

 

Overzicht jaarstukken (Alt+F7)

Via Alt+F7, menu Extra > Overzicht jaarstukken  opent u een overzicht van de rubrieken van de balans en de winst- en verliesrekening. Dit overzicht toont zowel commerciële als fiscale cijfers en kan ook worden gebruikt om naar de verschillende rubrieken te klikken of te wisselen tussen onderdelen van een fiscale eenheid.

 

Haal meer uit de help