Show/Hide Toolbars

Nextens Vpb 2018

Navigatie: » Geen topics boven dit niveau «

Aangifte Vennootschapsbelasting in Nextens

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Inleiding

Nextens Vpb  is een programma waarmee u de aangiften vennootschapsbelasting kunt verzorgen voor rechtspersonen (enkelvoudige vennootschappen en fiscale eenheden). Het programma richt zich in de eerste plaats op de professionele aangiftepraktijk. Aangiften Vpb kunnen alleen elektronisch ingeleverd worden, met uitzondering van de aangiften van buitenlands belastingplichtigen, die uitsluitend op papier kunnen worden gedaan. Deze maken nog geen deel uit van Nextens.

 

Het programma probeert u zo goed mogelijk te helpen, d.m.v. waarschuwingen/meldingen. Zo betekent een kruis dat de aangifte niet correct/compleet is ingevuld en (nog) niet verzonden kan worden. De overige meldingen zijn informatief.

 

Voor een optimaal gebruik van de mogelijkheden die Nextens Vpb biedt raden we het regelmatig raadplegen van de help aan en met name deze inleiding. Deze inleiding is ook als PDF te downloaden op de Support pagina.

 

Inhoud programma

De hoofdonderdelen van het programma (Vaste gegevens, Opgaaf, Aangifte, enz.) zijn via tabs bereikbaar. Elk onderdeel heeft een eigen inhoudsopgave. In de inhoudsopgave staan icoontjes die waarschuwingen, foutmeldingen, ingevuld e.d. aangeven waardoor u snel kunt zien welke onderdelen van de aangifte nog aandacht behoeven. De volgorde en groepering van onderwerpen volgt de logica van de elektronische aangifte, die vooral van belang is bij het invullen van de aangifte van een Fiscale Eenheid.

 

Jaarstukken

Onder Jaarstukken treft u precies die gegevens aan die bij een fiscale eenheid zowel voor de consolidatie als voor de moeder- en dochtermaatschappijen moeten worden ingevuld: de balans, de winst- en verliesrekening. Alleen op het centrale niveau zijn nodig: specificaties van vorderingen en schulden BTW, uitleg herinvesteringsreserve, toelichtingen ten behoeve van agrarische ondernemingen enz.

In het programma ziet u in het jaarstuk van een Fiscale Eenheid een wisselmogelijkheid tussen de verschillende onderdelen van de Fiscale Eenheid.

 

Voeging en ontvoeging

Het invullen van gegevens over gevoegde en ontvoegde dochters in de fiscale eenheid is gedeeltelijk opgenomen in het jaarstuk van de betreffende dochters. Hierbij kan optimaal gebruik worden gemaakt van reeds in de jaarstukken ingevulde gegevens.

Kies daartoe eerst de dochter (via de selectiebalk bovenaan het scherm), markeer (op het eerste scherm van Jaarstukken) de dochter als gevoegd/ontvoegd en ga dan naar de navolgende schermen over voeging en ontvoeging.

De opzet van de bijlage Deelnemingen vereist overigens in het algemeen dat gevoegde en ontvoegde dochters nogmaals in de bijlage Deelnemingen worden vermeld, met enkele aanvullende gegevens. De overige delen van het programma zijn 'eenmalig', dat wil zeggen dat deze ook bij een fiscale eenheid maar één keer worden ingevuld.

 

Consolidatie

Er zijn drie methoden van consolidatie in het programma opgenomen: een exclusiemethode, centraal consolidatieverschillen invoeren en apart invoeren van de geconsolideerde jaarstukken. Zie voor een uitgebreide behandeling van de fiscale eenheid ook het onderdeel Consolidatie.

 

Kamer van Koophandel

In Nextens Vpb programma is het ook mogelijk jaarrekeningen voor de bedrijfsklassen Micro en Klein elektronisch te deponeren bij de Kamer van Koophandel.