Show/Hide Toolbars

Werken met Nextens

Het is nu mogelijk om uw eigen sjablonen in Word op te stellen en in Nextens te verwerken. Deze functionaliteit is een toevoeging op de bestaande Nextens brief-editor en is mogelijk vanaf IB & VPB 2017.
 
Eigen sjablonen toevoegen
 
Nextens heeft een aantal standaardsjablonen voor u toegevoegd. Deze dienen als voorbeeld en kunt u naar eigen wens bewerken. Kies het standaardsjabloon uit dat u aan wilt passen en voer de Actie Downloaden uit. Geef het bestand een herkenbare naam. Met deze naam wordt het eigen sjabloon in Nextens gepresenteerd. Via de Upload knop haalt u het sjabloon weer naar Nextens. Zie Uploaden
 
Sjablonen in word bewerken
 
Open het gedownloade .docx bestand met uw tekstverwerker en voer de gewenste wijzigingen uit. Printinstellingen in Nextens (Instellingen => Printinstellingen) zijn niet van toepassing op Sjablonen in Word. De lettertypes, tekengrootte, marges en overige vormgeving van uw sjabloon wordt gehanteerd bij het afdrukken.
 

LET OP: De standaardbrieven beginnen en eindigen met een aanbiedingsbriefveld, de zogeheten GroupStart/GroupEnd velden. Laat deze twee regels altijd staan in elk sjabloon dat u gebruikt. Deze regels zorgen ervoor dat de invoegvelden op een correcte manier worden toegepast. Deze regels zijn uiteraard niet zichtbaar in de uiteindelijke rapportage.
 

 

Invoegvelden
 
Aangifte afhankelijke gegevens kunt u in de sjablonen opnemen door middel van de invoegvelden. Een invoegveld bestaat uit een woord tussen rechte aanhalingstekens. Voorbeeld: «[naambedrijf]» of «[saldovpb]». Bij het aanmaken van de brieven vervangt Nextens de invoegvelden door de van toepassing zijnde teksten en waardes. 
 


Download de lijst met invoegvelden om een overzicht te krijgen van alle mogelijke invoegvelden. Dit overzicht gebruikt u om de invoegvelden in uw eigen sjabloon te verwerken.
 

 
 
 
Kopieer de gewenste invoegvelden naar uw sjabloon. LET OP: Selecteer en kopieer ook de speciale tekens die het veld omsluiten.

Invoegvelden die buiten de GroupStart en GroupEnd velden vallen worden niet juist verwerkt in de Nextens rapportage.

Condities

Aanbiedingsbrieven voor de Inkomstenbelasting bestaat de mogelijkheid om condities toe te voegen. De tekst die binnen de condities staat wordt alleen afgedrukt indien er binnen de betreffende aangifte aan die conditie wordt voldaan. Deze condities kunt u in een drietal stappen toepassen.

1) Kies de conditie die u wilt toepassen en kopieer deze uit de lijst met invoegvelden.

2) Bepaal wat er afgedrukt moet worden mits er aan de conditie wordt voldaan. Dit kunnen naast tekst ook andere invoegvelden zijn.

3) Sluit de conditie af met een [einde indien] veld. Deze kopieeert u ook uit de lijst met invoegvelden.
 
In de praktijk kan dat er als volgt uit zien.

LET OP! Condities kunnen niet genest (binnen elkaar gebruikt) worden.

 
Logo’s
In de Word sjablonen is het niet mogelijk om Mijn logo’s te gebruiken. U kunt afbeeldingen en logo’s namelijk direct in de aanbiedingsbrief plakken.


Sjablonen in Nextens uploaden
 
Geef het bestand een herkenbare naam. Met deze naam wordt het eigen sjabloon in Nextens gepresenteerd. Via de Upload knop haalt u het sjabloon weer naar Nextens. Selecteer vervolgens het bestand op uw lokale machine. Alleen .docx extenties worden toegestaan.
 

Met de optie “Is voorkeurssjabloon” kunt u een eigen sjabloon markeren. Dit sjabloon is te herkenne aan het * teken in de lijst met eigen sjablonen. Het gemarkeerde sjabloon wordt dan in de aangifte rapportage als eerste in de lijst getoond.
 
Voor Engelse sjablonen kiest u de optie Engels, zodat Nextens rekening houd met de Angelsaksische cijfer notatie.
 
Na het uploaden kunt u het nieuwe sjabloon vinden onder het kopje Eigen sjablonen.