Show/Hide Toolbars

Nextens IB

Navigatie: Inleiding

Nieuw in aangiftejaar 2018

Scroll Vorig Top Volgend Meer

Fiscale en overige wijzigingen in IB 2018

Het aantal fiscale wijzigingen in IB 2018 is (naast de gebruikelijke cijfermatige aanpassingen) gering:

 

Auto ondernemer

De belastingdienst wil vanaf dit jaar weten of er in de onderneming auto's aanwezig zijn, ook als ze niet privé worden gebruikt. Hiervoor hebben we een extra vraag opgenomen

 

Periodieke giften aan buitenlandse instellingen

Een extra veld is toegevoegd voor het TIN-nummer van een buitenlandse instelling. Hierdoor kunnen we controleren of het nummer van een Nederlandse instelling aan de 11-proef voldoet.

 

Boekverlies activa

Het is nu in de jaarstukken mogelijk dit veld apart te benoemen.

 

Gestalde aftrek elders belast box 1

Het bedrag van de vorig jaar nog niet verrekende buitenlandse inkomsten kan vanaf de aangifte 2018 worden verzonden (als er een beschikking voor is afgegeven). Dit verzenden is niet echt nodig, omdat de Belastingdienst de bedragen al bij beschikking heeft vastgesteld en automatisch gebruikt. De mogelijkheid tot aparte invulling is vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat (particuliere) aangiftemakers de gestalde bedragen uit voorgaande jaren niet alsnog gaan invullen bij de aftrek ter voorkoming van het huidige aangiftejaar (wat eerder blijkbaar het geval was). Inhoudelijk verandert hier dus niets.

 

Vervallen rubrieken:

Terugkeerreserve in kapitaalsvergelijking (bleek niet nodig), de mobiliteitsvrijstelling, alimentatievrijstelling bij Zvw (einde overgangsregeling), werkbonus.

 

Premieplicht buitenlanders

In verband met enkele nieuwe verdragen is het vanaf dit jaar voor een buitenlandse belastingplichtige mogelijk dat de premieplicht voor AOW/Anw en Wlz/Zvw niet meer gelijk loopt.

 

Verliesverrekeningen

We bieden nu ook de mogelijkheid om de verliesverrekening bij Aanmerkelijk belang per jaar in te vullen (let op dat u bij conversie uit vorig jaar zelf even de stand invult) en (zowel voor Box 1 als Box 2) de carry back van het huidige aangiftejaar vast te stellen. Bovendien krijgt u nu extra schermen en waarschuwingen i.v.m. verdamping e.d.

 

Aanmerkelijk belang

Het scherm Aandelen aanmerkelijk belang is danig uitgebreid, zodat u desgewenst meer kan administreren. Ook bieden we op een aantal plaatsen (ter beschikkingstelling, lening derden, schulden) mogelijkheden om de voor de eigen bv  geldende posten te markeren om (ook) apart in het rapport op te nemen.

 

Belastingrente en optimalisatie

Bij de optimalisatie hebben we het mogelijk gemaakt om rekening te houden met belastingrente (zodat extreme verdelingen waarbij één van beiden veel terugkrijgt terwijl de ander veel moet betalen worden vermeden).
 

Haal meer uit de help